Bình luận

muốn đi xem nhưng rồi 2 tuần thì hết chiếu... thấy cũng tủi, phim chẳng đc PR rầm rộ cho lắm, rồi tới xuất chiếu cũng bị hẻo. :'(