Bình luận

Cậu ạ cậu có nhìn thấy tên page không :) Khi mình vừa thấy ảnh Ong mình chỉ muốn lao vào type ngay 1 dòng cmt Đcm đứa nào bash anh tao :) Rất may không phải :) Ong-ssi 5ting!!!!! :*
Mình biết bạn thương bạn Bee nhưng đây là page ném đá, đừng đem lên để yêu thương nha bạn ? Yêu bạn ?