Bình luận

Nhiều người bố mẹ tâm lý ghê . Idol mình người Trung Quốc bố mẹ mình toàn câu cửa miêng :" Rồi có ngày tao bán mày cho bọn buôn người sang Trung Quốc" :(
ba mẹ tao mà nghe t mở nhạc nước ngoài hay trẻ hoặc hiphop, EDM là xác định cái trề môi và "Như mấy tken chợ búa ồn ào quá. Nhỏ lại"