Bình luận

Có liên quan là teo ác cảm với cái tên Ryu Hwa Young kinh khủng khiếp dù thích Ahn Hyo Seop sau Nữ hoàng của chiếc nhẫn thiệt, nhưng thấy con mẹ này là mắc mệt