Bình luận

Thật sư nhạc của cô ấy khiến người ta phải NGẪM. Nghệ thuật đúng là không có giới hạn, không có thước đo. Tất cả đều hay đều đẹp theo cách riêng của họ, nếu không nhận ra chắc do bạn chưa cảm đc cái họ muốn truyền tải. TRỊNH CÔNG SƠN THỨ II <3 <3
Cùng thuyền thớt ơi Một con VIP già ngày nào cũng mang guitar ra hát nhạc Trần Tiến nè Mê KPop nhưng nhạc Việt vẫn không bỏ Nhất là những tài năng ẩn dật của Việt Nam ❤️