Bình luận

Ở mùa 1 Jackson còn bé , nói chuyện chưa rõ ràng nhưng câu nói nghe rõ nhất là " Thiên Vũ caca bế em " Ở mùa 2 Jackson lớn hơn , biết nói chuyện lưu loát hơn , câu nói không rõ ràng nhất là tiếng nức nở : " Em muốn Thiên Vũ caca " Cre : weibo