Bình luận

Cái chuyện fanpage có theo nè =)))))))) Công nhận là cái page 2 nhục sễ sợ nhục luôn nạ.... Admin page 2 lấy nick cá nhân dô comt xóc xỉa rồi tới khi bị page 1 bốc phốt phủi đít đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra luôn =))))))) Diễn từ page người ta về tới page nhà còn diễn.... deep một cách suất cmn sắc luôn...deep còn hơn Sik nữa =)))))))))