Bình luận

Bình Ngô đại cáo mix Chiếu dời đô + một Ít Bàn về phép học theo style Tuyên Ngôn độc lập à =))
Kể ra fan war cũng là một loại đặc sản Kpop =))) Không có thì thiếu các các giai thoại về các bậc anh hùng ?
tao nói thật riêng cái vấn đề fan war mà không có thì đó không phải là fan Kpop ?? mà t nghĩ cuộc chiến VIP - bđhl thì sẽ chẳng có hồi kết và sẽ chẳng có hoài niệm để mà ngồi nhớ như VIP - CASS hay VIP - EXO-L đâu.
Thả nhẹ con ảnh để cho đứa nào bảo các anh nhà t bị flop cả hết thời thì nhìn :)). Nhấn mạnh, đây chỉ là FANMEETING Ở DOME thôi. Xin hết =))