Bình luận

Tui tưởng đến đoạn :"Tui viết đến đây khá dài..." là sắp hết cmnr, ai dè còn dài quá trời chứ mấy dòng cmg :v
Sohyang là ca sỹ truyền đạo nha, lâu lâu thi thố vs tg vài ctrinh thôi. Sức khoẻ cũng giảm nhiều so với thời 2012 lắm rồi.