Bình luận

Sohyang là ca sỹ truyền đạo nha, lâu lâu thi thố vs tg vài ctrinh thôi. Sức khoẻ cũng giảm nhiều so với thời 2012 lắm rồi.
Tui tưởng đến đoạn :"Tui viết đến đây khá dài..." là sắp hết cmnr, ai dè còn dài quá trời chứ mấy dòng cmg :v