Bình luận

Dù đã rất nhiều lần bị kỳ thị vì quả ảnh này nhưng cứ đọc được bài về BTOB là toi lại muốn thả ông Changsub ở đó rồi lặng lẽ đi ra. =))))
Má nào ghe I'll be your man của Yang Nam show gì gì ấy chưa vậy. Ko còn gì để nói luôn, cái bài iu thích nhất của tôi ở BTOB ???