Bình luận

Má nào ghe I'll be your man của Yang Nam show gì gì ấy chưa vậy. Ko còn gì để nói luôn, cái bài iu thích nhất của tôi ở BTOB ???
Dù đã rất nhiều lần bị kỳ thị vì quả ảnh này nhưng cứ đọc được bài về BTOB là toi lại muốn thả ông Changsub ở đó rồi lặng lẽ đi ra. =))))