Bình luận

Chẳng biết thớt thấy thế nào chứ tôi thấy bản truyện ăn đứt bản phim. Tôi cực kỳ thích Hồ Quân và Lưu Diệp nhưng bản phim khá gượng. Và bản truyện chẳng có cái gì gọi là 'ngôn tình" hết nhé. Thím lậm ngôn quá à. Bạn truyện chân thật như vậy, từ việc Hán Đông cưới vợ rồi ly dị, từ việc Lam Vũ phải bươn chải như thế nào sau khi Hán Đông đi lấy vợ. Vừa chân thực, vừa có trách nhiệm đàn ông mà thực tế. Ngay cả sự kiện Thiên An Môn mà mình còn cảm nhận được sự sợ hãi của sự kiện đó dù chỉ nhắc quá. Và (gần như chắc chắn) Lam Vũ là câu chuyện có thật, nên bản thân tôi hy vọng nó không bị đem ra so sánh với ngôn tình hay bất kì cái gì khác đâu.
Tên nhân vật chính là Trần Hãn Đông. "Hãn" trong gìn giữ, "Đông" chỉ Mao Trạch Đông. Beijing Story xuất hiện trên mạng từ rất sớm nên nó không mang mô-típ của những bộ đam mỹ, ngôn tình ở hiện tại, còn được đánh giá là một trong những bộ truyện về cuộc sống đồng tính một cách "trần trụi" nhất nên nói nó giống với ngôn tình là một sự sỉ nhục nặng nề với truyện gốc nói chung và người yêu thích truyện nói riêng. Ngoài ra phim ảnh chỉ có thể khái quát nội dung và làm rõ một số chi tiết, thứ giữ được cái "hồn" và sâu sắc của phim đương nhiên là tác phẩm gốc.