Bình luận

album lần này của a có lẽ tối thích nhất bài " All but you". bạn có thể nghe bài nhạc phim Gray Paper cũng hay ko kém It has to be you :))), Còn về ai là Yesung trong MV bạn cứ xem anh nào cầm ô ngồi trên cây đàn mà cái tay nhỏ nhỏ xênh xênh như tay trẻ con ý :))))))))) :P :P :P