Bình luận

Đọc xong t chỉ nghĩ đến bảng chữ cái, mình sống đơn giản quá rồi chăng nên cái gì cũng k biết thế này :v
Gần như toàn bộ đều là SM - bash , làm tốt lắm. Đánh máy nhiều như vậy có mệt không hả ? Người ta tìm hiểu mọi thứ về idols của mình với niềm vui còn anti toàn phải để ý săm soi kĩ lưỡng hơn cả fan, mệt ghê cơ. Đằng này là cả một công ty với cả trăn idols đấy. Tại hạ bội phục :)
Mị ko quan tâm mấy cái chữ cái kia đâu. Nhưng số 2 ấy, rời nhóm sau 3 năm nữa ??? Kể cả chỉ là dự đoán hay nói bừa gì đi chăng nữa cũng đủ làm cho con SM-stan này thấy sợ rồi ...