Bình luận

Phim này đang hot cả bên Thái, Việt Nam lẫn bên Trung luôn. Nghe nói điểm db bên Trung cao ngất ngưởng luôn mà tình tiết thì vô cùng cẩu huyết. ?