Bình luận

Đánh giá hay quá y như thánh lun, mà ở đâu ra cái lý nhảy trong tổng duyệt không nghiêm túc thì là hời hợt, nhảy trong tổng duyệt chỉ là sơ qua vũ đạo cho nhớ để khi lên sk không bị quên thôi, chỉ nhảy sơ thôi mà nhảy hết sức như trình diễn thì khi trình diễn sức đâu mà nhảy nữa, tới lúc đó chã bị nói là hời hợt thật sự sao, nói như này thì thật sự quá phiến diện khi chỉ qua một sk tổng duyệt.