Bình luận

Rất cảm ơn vì đã nghĩ tốt cho anh tôi nhưng ( có thể nào) ghi thẳng ra là KHEN méo phải CHỬI được ko? Đọc mấy bài kiểu này mệt vl.