Bình luận

Chị này diễn đâu tệ lắm, chẳng qua chọn kịch bản ko hay lắm. Bik từ hồi You are my destiny, Cinderella Man thấy ok mà từ Love Rain là phim bả đóng hơi chán.
Chế mà còn tìm hiểu sâu hơn về cô bạn hàng xóm nhà em thì chỉ sợ lọt hố k lên nổi thôi ? Rất cảm ơn vì đã ủng hộ cô gái tuyệt vời này ? Yoona fighting!
Xem the k2 thấy có tiến bộ hơn r chứ phim VTTTL ôi ko nuốt đc một tập nào luôn, đóng chán hơn cả love rain, tạo hình mấy chục tập đầu thì ba chấm, cứ lần nào mình cố xem vì lâm cẩu hoặc định đợi Điêu Thuyền Lã Bố mà thấy đoạn bà này là lại phải trở ra