Bình luận

Tui thấy đứa bạn làm bên truyền thông biểu 2 bạn này yêu thật . Có lần tham dự sự kiện gì thấy cả 2 tình củm lắm
-.- tôi nghe tin đồn là 2 bạn này yêu thật. Thấy nhiều người bảo lắm. Nhưng đây là VN nên định kiến xã hội vụ này còn ghê lắm.