Bình luận

Có 2 vấn đề cần nói: - Thứ nhất tui chả thấy bà này hát hay nổi gì? Điệu thì ôi mẹ ơi, khỏi bàn, hát luyến láy thì thiếu điều nghe mệt thấy mẹ. - Thứ 2 từ ngày đứng nhì solo cùng Bolero thì tui ko xem chương trình đo nữa tói giờ. Thấy là thấy ko công bằng rồi, có chỉnh sửa giọng rõ rệt, có mùi sắp xếp kết quả ở đây rôi. -----Nói chung ko thích thì ko nghe củng chẳng quan tâm, nhưng thấy thớt nói hợp với ý tui nên tui nêu ý kiến đồng tình vậy thôi, còn zụ cmt chửi này kia thì ko biết vì ko cảe. Xin hết----