Bình luận

Thời gian thất nghiệp thậm chí YG còn gởi cả xe xịn và ng để đưa đón chú Lô đi thuyết trình chỉ vì chú là chồng của diễn viên cty mình
Hết ưa nổi Yang về cách làm việc . Nhưng đồng ý là Yang quá tuyệt khi đưa tay ra giúp đỡ chú Psy, chú Lô, Sechkies đưa họ trở về đỉnh vinh quang ( và còn hơn thế) .