Bình luận

Tuy là cậu nói chẳng sai =))) Cơ mà ý trách người ta đăng rm về cặp mình ship thế sao không trách người đăng rumor tự confirm thần tượng mình thẳng 100% trong khi chưa sống với người ta được ngày nào nhỉ ? Làm tiếp một bài về chủ đề đấy nhé =)) cho nó công bằng