Bình luận

Khoa Kt&qtkd chào đón 62ers nhé ,các bạn muốn tham gia hoạt động Đoàn, hội, văn nghệ, thể thao,tình nguyện, kinh nghiệm học tập, chúng ta sẽ sớm gặp mặt lực lượng BCH liên chi đoàn Khoa Kt&qtkd để giải đáp nhé Nguyễn Văn Ngọc Hiên Tiến Thành Hậu Đậu Hậu Xuân Nguyễn và bộ ba quyền lực Bí thư liên chi Thoa Ngoc cùng 2 phó bí Nguyen Thu Trang Dũng !!! Thanks all!!!