Bình luận

Nó làm ny chú chứ có phải là nô lệ chú đâu mà quản như chủ quản chó vậy :v Đứa nào cũng có không gian, cuộc sống riêng. Làm như yêu rồi là tự mình chui vô nhà giam vậy. Con bồ chú chịu được chú cũng gọi là giỏi rồi :v