Bình luận

Vô coi nè Thiên Hương cfs của Nguyên lại tiếp tục bão like cho coi, sau 1 tuần mà không hơn 1000 like thì Nguyên sẽ nghỉ học 1 tuần ??