Bình luận

Không biết bạn có phải là fan của INFINITE không nhưng bạn cũng hơi bị rảnh đó, bây giờ là thời điểm nhạy cảm, lo thì ai cũng lo nhưng quan trọng nhất bây giờ là niềm tin vào nhóm. Chuyện 6/7 thành viên kí hđ vẫn chưa có gì xác thực, sao cứ đem lên page cộng đồng rồi đoán già đoán non là người này hay người kia vậy.