Bình luận

Bổ sung thêm bạn ấy chưa có ng yêu nè, người thì siêu dễ thương, lại giỏi giang nữa nè, nói chung bạn nên tấn công nhanh nếu không qua mua xtn này sẽ bị mất lượt :v
Bạn j đó khoa dược ơi muốn biết mọi thông tin về bạn ấy cứ inbox tụi mình Migi Linh Hoàng Diễm Nga Su Bin's