Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Cay không chúng mày? Tao cay lắm luôn! #Tom
Hình mô tả cho bài confession
Cay không chúng mày? Tao cay <a href="https://confession.vn/9707-co-nen-chia-tay-ny-vi-1800-ly-do-kh-v-chao-chung-cau-va-cac-may-minh-voi-ny-hoc-chung-truong-ne/" title="lắm luôn" alt="lắm luôn">lắm luôn</a>! #Tom