Bình luận

Anh Lan Đinh thật giống phòng t, dù bọn nó chưa thi thì tình cảnh luôn là vậy. bây g còn chuyển mode xem Produce 101 thay vì Running Man như trước :v
Lê Nguyễn Thu Trang có hình bóng của mình trong đó các bạn ạ, đm 3 năm nay năm nào cũng nhìn các mày thi xong và bố vẫn phải ôn để mai thi môn cuối, buồn hết sức