Skip to content

Chuyên mục: Rumor & Confession about Kbiz

#Confession “Quanh chuyện của Somi mấy ngày nay tui lại nhìn thấy nhiều bộ mặt

#Confession “Quanh chuyện của Somi mấy ngày nay tui lại nhìn thấy nhiều bộ mặt hơn ấy. Lúc con bé ở JYP fan nhóm khác…

27 Comments

#Rumor “Rumor tổng hợp về các nhóm nhạc không mấy nổi (tại thấy nhiều người

#Rumor “Rumor tổng hợp về các nhóm nhạc không mấy nổi (tại thấy nhiều người muốn biết) DIA – Lần này nếu không comeback thành…

8 Comments

#CONFESSION “Mình Lisa stan nhưng vẫn yêu thương các thành viên còn lại. Mình viết

#CONFESSION “Mình Lisa stan nhưng vẫn yêu thương các thành viên còn lại. Mình viết bài này để nói quan điểm khách quan về nhóm.…

31 Comments