Skip to content

Chuyên mục: KTX ĐHQG Confessions

#Cfs7066 “Cho tớ hỏi đoạn đầu Lullaby, câu đầu tiên của Jackson là ‘Jackson’ hay

#Cfs7066 “Cho tớ hỏi đoạn đầu Lullaby, câu đầu tiên của Jackson là ‘Jackson’ hay ‘GOT7’ vậy? Đôi lúc tớ nghe GOT7, đôi lúc lại…

13 Comments

#Cfs7047 “Các Chim đã nhận được lời nhận xét gì về Lullaby của non-fan? Hôm

#Cfs7047 “Các Chim đã nhận được lời nhận xét gì về Lullaby của non-fan? Hôm nay tớ đang học. Có một bạn nam trong lớp…

1 Comment

#Cfs7020 “Sao không thể ngấm nổi thành phần ghép ảnh thế này nhỉ? :) Lấy

#Cfs7020 “Sao không thể ngấm nổi thành phần ghép ảnh thế này nhỉ? 🙂 Lấy ảnh couple nhà người khác đem về cắt ghép đầu…

33 Comments