Skip to content

Chuyên mục: GOT7 Vietnamese Confessions

#Cfs6029 Bữa offline của Got7lilwings rất vui, mình cũng rất cảm ơn các page đã

#Cfs6029 Bữa offline của Got7lilwings rất vui, mình cũng rất cảm ơn các page đã tổ chức buổi offline cho 2 miền. Nhưng mình muốn…

Comments closed

#Cfs6021 em có 1 người bạn, bạn ấy chuyển trường nênem cũng liên lạc với

#Cfs6021 em có 1 người bạn, bạn ấy chuyển trường nênem cũng liên lạc với bạn ấy gần đây thôi. bạn ấy thuộc fandom khác…

9 Comments