Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Càng hy vọng vàng thất vọng đó
Hình mô tả cho bài confession
Càng hy vọng vàng thất vọng đó