Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
- Cảm xúc sau khi xem lịch thi - Năm nay nhà trường xếp lịch
Hình mô tả cho bài confession
- Cảm xúc sau <a href="https://confession.vn/14374-khi-ban-gai-tro-thanh-fan-kpop-toi-la-k55-ban-gai-minh-k58-yeu-n/" title="khi" alt="khi">khi</a> xem lịch thi - Năm nay nhà trường xếp <a href="https://confession.vn/13653-co-ai-thay-gian-nguoi-yeu-vi-ko-mung-tuoi-minh-mung-tuoi-con-cho/" title="lịch sao" alt="lịch sao">lịch sao</a> ý, mấy <a href="https://confession.vn/13426-nho-u23-viet-nam-nen-minh-co-nguoi-yeu-chao-moi-nguoi-em-la-k58/" title="môn quan" alt="môn quan">môn quan</a> trọng dồn hết vào xong nghỉ dài ra thi nốt môn còn lại ?