Bình luận

tui đã nói tui là admin duyệt bài dễ nhất mà mấy mem không tin ? dễ tới mức nhiều người cứ nghĩ tui méo có duyệt mk đăng. ad Cờ tập trung ôn thi đây ? trăm sự nhờ ad Arod nhé. Đội ơn ad Arod... sẽ đền ơn sau. #Cờ_Cờ