Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Cảm giác ngày đầu bước chân vào đại học nó ntn? ____________________ #trym
Hình mô tả cho bài confession
Cảm giác <a href="https://confession.vn/14508-choi-game-khong-gioi-thoi-ma-chao-mn-a-em-khong-hoc-truong-minh/" title="ngày" alt="ngày">ngày</a> đầu bước <a href="https://confession.vn/11452-cac-bac-bao-la-con-gai-co-ban-than-khac-gioi-thi-vui-hay-khong-chu-cu-hay-tha-thinh-nghien-ngo/" title="chân vào" alt="chân vào">chân vào</a> đại học nó ntn? ____________________ #trym