Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Cảm giác ko ai nhớ, ko ai quan tâm là...
Hình mô tả cho bài confession
Cảm giác ko ai nhớ, ko ai <a href="https://confession.vn/13703-chia-tay-vi-tet-co-ai-nhu-minh-i-xem-boi-au-nam-bao-nam-nay-cuoi/" title="quan tâm" alt="quan tâm">quan tâm</a> là...<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/photos/a.484482358268328.101979.484451281604769/1996806943702521/?type=3 ]</div>