Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Cảm giác ghét 1 người đến tận cùng, là như thế nào? ...là nó thở
Hình mô tả cho bài confession
Cảm giác ghét 1 <a href="https://confession.vn/14251-tai-sao-nha-truong-lai-khat-khe-voi-nhung-ngay-nay-qua-vay-hom-n/" title="người đến" alt="người đến">người đến</a> tận cùng, là <a href="https://confession.vn/co-1-kieu-nguoi-rat-it-khi-rua-xe-nhung-1-khi-rua-xe-thi-cay/" title="như thế" alt="như thế">như thế</a> nào? ...là nó thở <a href="https://confession.vn/10456-con-khong-lay-chong-bo-me-co-buon-ko-minh-nam-nay-nam-2-cung-goi-la-chua-en-tuoi-phai-lo-nghi/" title="cũng ghét" alt="cũng ghét">cũng ghét</a> :) #KhôngcómuốiGroup