Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Cái nồi cơm nó còn hơn mình 1 tuổi và vẫn hữu dụng, còn mình
Hình mô tả cho bài confession
Cái nồi cơm <a href="https://confession.vn/13345-nguoi-yeu-hay-sai-viec-nha-minh-k56-nam-nay-nam-cuoi-cung-ang-ru/" title="nó còn" alt="nó còn">nó còn</a> hơn mình 1 tuổi và vẫn hữu dụng, còn <a href="https://confession.vn/ko-phai-do-chu-hoc-kem-au/" title="mình vẫn" alt="mình vẫn">mình vẫn</a> ăn hại <a href="https://confession.vn/11199-loi-sam-hoi-cua-1-ke-chuan-bi-ra-truong-than-gui-cac-em-99-chuc-may-ua-len-thi-tot-nhe-cac-em/" title="20 năm" alt="20 năm">20 năm</a> nay ? #fantasy