Bình luận

đúng rồi, tỉ dụ như đang buồn ỉ* hay buồn tè tưởng vỡ mẹ đập rồi thì chờ cl gì nữa :) không có chỗ xả thì cứ xác định vứt quần =))