Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Cái cổng cong :(
Hình mô tả cho bài confession
Cái cổng <a href="https://confession.vn/14332-the-nay-co-phai-lua-ao-gia-doi-ko-toi-dan-bach-khoa-ra-truong-ro/" title="cong" alt="cong">cong</a> :(