Bình luận

Thôi đi mấy ông ạ, cái gì qua rồi thì để cho nó qua đi. Chứ mấy ông nhai đi nhai lại hoài thấy vui lắm hả =)) Riêng tao tao thấy vui lắm =))
Dao này gần va lung tug rồi mà phong trào cosplay tuần lộc của Noel vẫn còn. Công nhận các thanh niên VN thật biết hưởng ứng " phong trao " của TĐ va Tim đưa ra ?