Bình luận

Nhi Lê em đỗ httt ql , tức là có liên quan đến it , cố gắng học nhá , mấy ngành liên quan đến máy tính của bk nghe nói auto khó , anh thì bên gtvt nên chắc là dễ mà ra trường sớm hơn em :))) không ăn thua thì anh nuôi