Bình luận

Và cũng theo số liệu thống kê, cứ 10 bạn nữ thì 4 bạn yêu trai trường ngoài giống 6 bạn còn lại
Ngô Văn Đạt Nguyễn Hùng theo tính toán sơ bộ 2.5% trong 500 chỉ tiêu tdh và 2.3% trong 220 chỉ tiêu điện là có 18 gái. Quẩy lên thôi.
Ao nhà thì nhiều cá ngon nhưng ko bắt dc mà ăn lại để mấy thằng hàng xóm bắt hộ! Xong tự an ủi mình là cá lắm xương ko ăn vào dễ hóc lắm???