Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Các ông có biết có đến 1506 bạn thí sinh nữ đã trúng tuyển năm
Hình mô tả cho bài confession
Các ông có biết có đến 1506 bạn thí sinh nữ đã trúng tuyển <a href="https://confession.vn/12380-nam-7-tuoi-mot-lan-tinh-co-bo-me-phat-hien-toi-mac-phai-can-benh-nay-suot-tu-nam-7-tuoi-en-nam/" title="năm" alt="năm">năm</a> nay vào BKHN không ? <a href="https://confession.vn/14501-hay-len-tieng-chat-ut-nan-au-dam-tre-em-hom-truoc-minh-co-doc-uo/" title="Nghĩa" alt="Nghĩa">Nghĩa</a> là cứ 4 sinh viên <a href="https://confession.vn/van-lung-cung-oc-tam-nhe-cm-ba-tao-ba-ke-thoi-ko-phai-ba-ruot-ung-kieu/" title="thì" alt="thì">thì</a> có 1 sắn nhé :v Thoát ế trong tầm tay, mừng rớt nước mắt So liệu từ thầy hiệu phó HUST. Nguồn: thầy Viet NguyenHoang<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/photos/a.913633372022179.1073741825.407874895931365/1985692621482910/?type=3 ]</div>