Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Các mày làm gì? #nhảm
Hình mô tả cho bài confession
Các <a href="https://confession.vn/10286-mon-qua-0803-cua-bac-nhat-ve-chai-hom-mung-0703-minh-k56-minh-co-ban-hoa-gan-cong-truong-minh/" title="mày làm" alt="mày làm">mày làm</a> gì? #nhảm