Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Các mày cho t hỏi tại sao lại có cái thìa ở kiaaaa ?? #bỏng
Hình mô tả cho bài confession
Các mày cho t <a href="https://confession.vn/viec-nao-ra-viec-ay/" title="hỏi" alt="hỏi">hỏi</a> tại sao <a href="https://confession.vn/12100-ha-noi-mua-sang-nay-vua-tinh-giac-mat-nhan-mat-mo-ap-vao-mat-mot-stt-cua-ua-ban-cap-3-tren-fb/" title="lại có" alt="lại có">lại có</a> cái <a href="https://confession.vn/13910-con-trai-co-ngai-con-gai-cao-ko-em-k58-cac-bac-a-em-con-gai-nhun/" title="thìa ở" alt="thìa ở">thìa ở</a> kiaaaa ?? #bỏng