Bình luận

Các bạn hãy đập tan suy nghĩ con gái kh nên học kĩ thuật đi, tư tg đấy càng sâu càng dày thì càng phải đập đập cho nó nát thì thôi
1. Giỏi: thích gì học đấy. 2. Quan hệ: học theo định hướng người thân. 3. Nhu cầu xã hội. Theo t đấy là thứ tự ưu tiên của việc chọn ngành. Xã hội bây giờ thiếu vẫn thiếu mà thừa vẫn thừa.