Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Các em đã biết chọn trường gì chưa =))) Ảnh: Beat Troll #bae
Hình mô tả cho bài confession
Các em đã <a href="https://confession.vn/123xx-cuoc-oi-a-lam-gi-voi-toi-ram-11g-em-toi-lo-mo-va-thay-minh-ang-nam-trong-benh-vien-ca-nguoi-to/" title="biết chọn" alt="biết chọn">biết chọn</a> trường gì chưa =))) Ảnh: Beat Troll #bae