Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Các "BẠN THÂN" đã làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình chưa :3
Hình mô tả cho bài confession
Các "BẠN THÂN" <a href="https://confession.vn/10522-co-ai-gap-truong-hop-oai-oam-nhu-minh-khi-gap-bo-nguoi-yeu-ko-minh-k53-ra-truong-i-lam-uoc-hon/" title="đã làm" alt="đã làm">đã làm</a> tròn trách nhiệm và <a href="https://confession.vn/11933-quen-nham-ong-cong-an-so-khanh-v-dao-nay-oc-nhieu-cfs-noi-cong-an-nay-no-minh-ko-tin-vi-nghi-n/" title="nghĩa" alt="nghĩa">nghĩa</a> vụ <a href="https://confession.vn/10546-la-con-nguoi-hay-yeu-thuong-nhau-nhieu-hon-minh-a-suy-nghi-rat-nhieu-va-quyet-inh-viet-nen-ay/" title="của mình" alt="của mình">của mình</a> chưa :3