Bình luận

May quá Bạn bè t ít nên ít khi so sánh :) Thay vào đó so sánh với con cháu t, và câu thường nhật là: Mày thấy cháu mày mới c3 mà nó sõi việc rồi đấy, đây mình đại học mà ngu ?
ngày xưa bố tao mắng cũng hay nói con nhà người ta thế này thế nọ .tao mới bảo là mang nó về mà nuôi .thế là sau đó ,à đ có sau đó :))