Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Các bạn nên nhớ được so sánh với con nhà ngta là may lắm rồi
Hình mô tả cho bài confession
Các bạn <a href="https://confession.vn/15589-cac-ong-tan-gai-thi-ua-i-an-uong-choi-gi-toi/" title="nên" alt="nên">nên</a> nhớ được so sánh với <a href="https://confession.vn/ca-thoi-i-hoc-khong-yeu-ai-cam-giac-the-nao-_____-1-ngau-2-chung-may-h/" title="con nhà" alt="con nhà">con nhà</a> ngta là may <a href="https://confession.vn/hoi-the-giankhoang-cach-la-chi-topcomments/" title="lắm rồi" alt="lắm rồi">lắm rồi</a> :(