Bình luận

Chưa biết #Ice xấu đẹp như thế nào nhưng nhân ngày má Ice sinh Ice ra đời chúc Ice sanh nhật dui dẻ, tuổi mới sống lành mạnh hơn, cống hiến cho tổ quốc nhiều hơn. Đặc biệt chúc bạn ad sẽ ra trường đún hạn =))) Cuối cùng chúc bạn sẽ có được bông để chậu có hoaaa nở hoặc đã có bông rồi thì chúc chậu hoa của ad sẽ mãi đẹp và ko bị ai đập chậu bứt bông đi. Chỉ vậy hoy, sinh nhật duui dẻ là được royyyy